Persondatapolitikk

Oversikt

 1. Generelt
 2. Hvem er ansvarlig for dine opplysninger
 3. Hva brukes dine opplysninger til
 4. På hvilket grunnlag behandler vi dine personopplysninger
 5. Hvem kan vi dele våre opplysninger med
 6. Når overfører vi personopplysninger til land utenfor EU
 7. Hvor lenge oppbevarer vi opplysninger om deg
 8. Hvilke sikkerhetsforanstaltninger treffes
 9. Hvilke rettigheter har du
 10. Cookie politikk
 11. Versjon

 

1. Generelt

Denne politikk om behandling av personopplysninger ("Persondatapolitikk") beskriver hvordan Carré Oslo AS ("Carré", "oss", "vår", "vi") innhenter og behandler opplysninger om deg.

Persondatapolitikken gjelder for personopplysninger som du avgir til oss i forbindelse med et kjøp hos Carré, en henvendelse vedrørende et av våre produkter, eller som vi innhenter via Carré sin hjemmeside, www.carre.no

Carré Oslo AS er dataansvarlig for dine personopplysninger. All henvendelse kan skje via kontaktopplysningene anført under punkt 2.

 

2. Hvem er ansvarlig for dine opplysninger

Ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger:

Carré Oslo AS
Bogstadveien 8
0355 OSLO
Norge
Org.nr. 816141982
oslo@carre.no

 

3. Hva brukes dine opplysninger til

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

 • For at vi kan levere de produkter du har bestilt og å oppfylle vår avtale med deg, herunder for å kunne administrere dine rettigheter til å returnere og reklamere, samt for om nødvendig å kunne kontakte deg vedrørende relevant informasjon om det produkt du har kjøpt. Opplysninger om dine kjøp kan vi også behandle for å overholde lovkrav, eventuelt mulige rettskrav, bokføring og regnskap. Ved kjøp på Carre.no innhentes IP-adressen med det formål å ivareta våre interesser i å kunne forhindre svinn.
 • Undersøkelser, statistikk og analyser for å optimere brukeropplevelsen og Carre.no sin funksjon samt foreta målrettet markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for at vi kan forbedre Carre.no samt vise deg relevante tilbud.
 • Kommunikasjon med deg i forbindelse med tilbud av våre tjenester, herunder å kunne levere nyhetsbrev til deg.

Vennligst bemerk at avgivelse av personopplysninger kan være nødvendig i forbindelse med inngåelse av kontrakter eller et krav som skal være oppfyllt for å inngå i en kontrakt. I disse situasjoner vil vi ikke være i stand til å tilby deg våre produkter og service, medmindre du meddeler oss de påkrevede opplysninger.

 

4. På hvilke grunnlag behandler vi dine personopplysninger

Vår behandling av personopplysninger er alltid basert på et lovlig grunnlag. Vi kan behandle dine personopplysninger på følgende grunnlag:

 • Ditt uttrykkelige samtykke.
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i, eller av hensyn til gjennomførelsen av foranstaltninger som treffes på din anmodning forut for inngåelsen av en kontrakt. Det kan f.eks. være når du handler på vår hjemmeside.
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som hviler på Carré, f.eks. oppbevaring av transaksjonsopplysninger i henhold til bokføringsloven.
 • Behandlingen er nødvendig for at Carré eller en tredjeperson kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser kan utgjøre:
 • Løpende forbedring av produkter, service, shopping-opplevelse og teknologier.
 • For å målrette vår markedsføring på sosiale medier og kommunikasjon med deg i overensstemmelse med dine preferanser.

 

5. Hvem kan vi dele dine opplysninger med

Vi kan dele opplysninger om deg med:

 • Våre samarbeidspartnere, f.eks. leveringsinfo til transportører som forestår leveringen av dine kjøpte varer. Det kan være samarbeidspartnere som leverer it-tjenester (databehandlere)  og som behandler opplysninger på våre vegne. Vi anvender eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift av systemer og forbedring av carre.no, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse virksomhetene er databehandlere og under vår instruks, og behandler data som vi er dataansvarlig for.
 • Vår konsernadministrasjon Carré Jewellery A/S Danmark, som er ansvarlig for drift, utvikling, forbedringer og markedsføring av carre.no
 • Analyse- og segmenteringsplattform, så som Google Analytics, Facebook Buiness Manager eller Google Adwords.
 • Offentlige myndigheter, såfremt det er påkrevd i henhold til lov.
 • Advarselsregistre som identifiserer risikable transaksjoner med det formål å bekjempe (organisert) online svindel.

 

6. Når overfører vi persondata til land utenfor EU/EEA

Dine personopplysninger kan behandles av databehandlere plassert utenfor EU/EEA.

Noen av disse databehandlerne, f.eks. Google Analytics, Facebook og Mailchimp, er etablert i USA. De nødvendige garantier for overførsel av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlernes sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruker andre databehandlere enn de nevnte som etablert utenfor EU, vil det alltid skje under oppsyn av gyldige overførselsgarantier.

 

7. Hvor lenge oppbevare vi dine opplysninger

Carré sletter løpende opplysninger om inaktive kunder og oppbevarer alene dine opplysninger så lenge de er nødvendige for å oppfylle det formål de opprinnelig ble innhentet til.

De opplysninger vi har innhentet i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev slettes når dit samtykke til nyhetsbrev trekkes tilbake, med mindre vi har et annet grunnlag for behandling av opplysningene jfr. punkt 4.

Transaksjonsopplysninger gjemmes i 6 år som følge av Bokføringsloven.

 

8. Hvilke sikkerhetsforanstaltninger har vi truffet

Hos Carré gjør vi vårt beste for å passe godt på dine personopplysninger.

Vi sikrer dine personopplysninger gjennom så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger, med henblikk på å beskytte dine opplysninger mot at uvedkommende får adgang, mot manipulasjon, destruksjon/sletting eller tap av opplysninger.

 

9. Hvilke rettigheter har du

Som kunde hos Carré har du som registrert, rett til å utøve følgende rettigheter:

 • Innsikt og beriktigelse av dine opplysninger på Carre.no.
 • Sletting etter anmodning
 • Dataportabilitet, dvs. at du etter anmodning kan få utlevert de opplysninger du selv har avgitt til Carré i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format
 • Mulighet for å trekke ditt samtykke tilbake

Som kunde hos Carré har du til enhver tid rett til å besiktige og beriktige dine opplysninger likeså har du anledning til å trekke ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger tilbake. Du kan til enhver tid anmode om å få dine personopplysninger hos Carré slettet. Dine opplysninger vil bli slettet på din anmodning, såfremt ett av følgende kriterier gjør seg gjeldende;

 • Du trekker ditt samtykke tilbake (såfremt dit samtykke dannet grunnlag for behandlingen),
 • Opplysningene viser seg å være uriktige, eller
 • Ikke lengre er nødvendige for å oppfylle det formål de ble innsamlet, eller såfremt
 • Opplysningene blir behandlet ulovlig.

Utøvelsen av dine rettigheter kan være underlagt betingelser og begrensninger, og vil i stor grad avhenge av den konkrete behandlingssituasjon.

Hvis du mener at Carré behandler dine personopplysninger ulovlig, har du mulighet til å sende inn en klage til det norske Datatilsyn.

 

10. Cookies

Cookies er små tekstfiler som inneholder bokstaver og tall som gjemmes på din computer. Disse cookies gjør det mulig å innhente informasjon om hvilke sider og funksjoner brukeren anvender og besøker. Du kan lese mer om hvilke cookies vi anvender, formålet med innhentingen og hvordan du kan slette eller avvise dem i vår cookiepolitikk her.

 

11. Versjon

Vi vil oppdatere persondatapolitikk løpende som følge av skiftende juridiske, tekniske eller forretningsmessige endringer. Vi oppfordrer deg derfor til å gjennomgå denne siden jevnlig. Oppdatert 22. mai 2018.

TILMELD DEG VÅRT NYHETSBREV
Meld deg på til vårt nyhetsbrev her. Som mottager av vårt nyhetsbrev ønsker vi blant annet å inspirere deg med våre nye kolleksjoner i gull og sølv, viten om edelstenenes verden, råd og veiledning, styling i forbindelse med smykkekjøp samt eksklusive tilbud og kunde events.
Coupon:
 

We use cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.

Accept