Marie Rud Rosenzweig

Carré Jewellery fejrer i denne uge Women's day. I den forbindelse har vi interviewet kunstner, Marie Rud Rosenzweig. Marie er uddannet på Universitet der Künste i Berlin og arbejder med maleri, installation og tekst. Derudover står hun bag de smukke kollager kommissioneret af Shiri Rosenzweig fra Carré Jewellery. Læs interviewet og se Maries inspirerende Carré kollager herunder.

Click here to read the interview in English.

Hvad elsker du mest ved dit arbejde? Fortæl os om dit arbejde.

Jeg elsker det ved mit arbejde, at det føles grænseløst. At jeg kan ældes med det uden bekymring. Jeg elsker, at have et håndværk jeg kan videreudvikle som skærper mine sanser. Jeg har taget en kunstakademisk uddannelse til dels i Danmark og til dels i Tyskland. I Tyskland har de et mere håndværksmæssigt og traditionsbunden fokus hvor der i Danmark er mere fokus på det konceptuelle. Det er en stimulerende blanding af sansning og tænkning.

Hvornår føler du dig “empowered” og fyldt med styrke som kvinde?

Når jeg er sammen med min lille datter og observerer, at hun allerede nu på 13 måneder er et lille menneske med en vilje og en personlighed. Når jeg kan få lov til at være mor med stort M uden at jeg føler mig på nogen måde reduceret af den grund.

Hvordan håndterer du de udfordringer, du møder som selvstændig i den kreative branche?

Den største udfordring som selvstændig kunstner er tid og økonomi. Hvordan får man tid til at arbejde på noget, der ikke en-til-en kan omsættes til profit og som derudover kræver investering i materialer? Der mange der forventer at man som kunstner skal arbejder gratis. Hvis man syntes at kultur er vigtigt, så hjælp til og betal kunstnerne! Der ligger også et personligt ansvar i at lære, at det man laver har en værdi.

Hvilke bedrifter og projekter er du særligt stolt af?

Det kan være fristende at gentage en succes og producere, hvis der er efterspørgsel på ens værker. Jeg oplever at det er både sjovere og mere givende i sidste ende hvis jeg skubber og udfordrer mig selv til at lære nye teknikker, til at opsøge ny viden. På den måde er jeg både mest stolt af hvad jeg har gjort og hvad jeg har undladt at gøre. Kunstnerisk integritet er vigtigt for mig.

Hvilket råd vil du give til andre kvinder der ønsker at forfølge deres passion?

Vær ærlig overfor dig selv om hvad det egentlig er du søger. Vær blød, stærk og kærlig overfor dig selv og andre. Dyrk fællesskabet, man kan nå langt alene, men det er ikke sikkert at det er rart at stå der i sidste ende.

Jeg ved, at du har en lille datter – hvad ønsker du for hende som kvinde i fremtiden?

Jeg ønsker at bevare hendes umiddelbare og åbne holdning til omverdenen så længe som jeg overhovedet kan. Jeg ved ikke hvordan fremtiden kommer til at udvikle sig, men jeg tror på at hvis man giver dem der skal bære den rigeligt med kærlighed og en god uddannelse, så er det et godt udgangspunkt.

Hvilke kvinder er særligt inspirerende for dig og hvorfor?

Hovedrollen i filmen Eighth Grade fra 2018. Det er den mest rørende film jeg har set meget længe. Det viser præcist hvordan man kan være blød, stærk og kærlig på en gang. Samtidig skildrer den virkelig smukt et af de mest sårbare tidspunkter i livet.

Hvordan markerer du Women's day?

Med en ekstra tanke.

Marie Rud Rosenzweig

Carré Jewellery celebrate Women's Day this week. For that occasion, we have interviewed artist, Marie Rud Rosenzweig. Marie has a degree from Universitet der Künste in Berlin, Germany and works with painting, installation and text. Furthermore, she is the woman behind the beautiful collages commissioned by Shiri Rosenzweig of Carré Jewellery. Read the interview and see Marie's inspiring collages underneath.

What do you love the most about your job? Tell us about the work you do.

What I love most about my job, is that it feels limitless. I can grow old with it without worrying. I love to have skills in crafts that I can develop and sharpen my senses. I have an art degree partly in Denmark and partly in Germany. In Germany, focus craftsmanship and tradition is highly valued. In Denmark, there tends to be a bigger focus on the conceptual side of things. It is a stimulating combination of senses and thoughts.

When do you feel empowered and full of strength as a woman?

When I am with my little daughter and observe how she at 13 months already is a small person with willpower and personality. The fact, that I get to be a mom with a capital M, without feeling reduced in any way for that reason.

How do you handle the challenges you face as self-employed in the creative field?

The biggest challenges as a self-employed artist are time and economy. When do you have time to work on something that can't be directly converted into profit and require investment in materials? Many people expect that you will work for free as an artist. If you value culture, it is important to contribute by paying the artists! There is also a personal responsibility in learning that the work that you do has value.

Which achievements and projects are you particularly proud of?

It can be quite tempting to repeat your success and produce if there is a demand for your work. In my experience, it is much more fun and rewarding if I push and challenge myself to learn new techniques and seek out new knowledge. In that sense, I am most proud of the things I have done and the things I have chosen not to do. Artistic integrity is incredibly important to me.

What advice will you give to other women who want to follow their passion?

Be honest to yourself about what it is that you are searching for. Be soft, strong and caring toward yourself and others. Value community – you can get far alone, but it is very unlikely that it feels good to stand there in the end.

I know, you have a little daughter – what are your wishes on her behalf as a woman in the future?

I wish to keep her open approach to the world for as long as I possibly can. I don't know how the future will look, but I believe in granting love and education to the ones who will carry it. That will be a good starting point.

Which women inspire you and why?

The lead role of the movie, Eighth Grade from 2018. It is the most touching film I have watched for a very long time. It portrays exactly how you can be soft, strong and loving at the same time. Simultaneously, it beautifully depicts one of the most vulnerable times of life.

How do you mark Women's Day?

With an extra thought.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Som modtager af vores nyhedsbrev ønsker vi blandt andet at inspirere dig med nye kollektioner i guld og sølv, viden om ædelstenenes verden, råd og vejledning, styling i forbindelse med smykkekøb samt eksklusive tilbud og kunde events.
Rabatkode:
 

Vi bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Acceptér